คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ที่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ได้รับการกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางดาราศาสตร์ ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ขึ้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยทุกสาขาวิชาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงาน และเพื่อเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้

การจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจ ภายใต้แนวคิด ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละสาขาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ กิจกรรมประกวดและแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์  การอบรมการทำเจลแอลกฮอล์ล้างมือ การสาธิตการทำไอศกรีม   เป็นต้น  นอกจากจะส่งเสริมงานด้านวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของนักศึกษา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563