กองช่างเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมรางระบายน้ำทิ้งซอยสุรศักดิ์สงวน หลังประชาชนร้องเรียนและได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานาน
นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรี เมืองศรีราชานำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าตรวจสอบ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนสุรศักดิ์สงวนหลังที่ประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาว่า พบปัญหาน้ำท่วมขังในซอย เนื่องจาก ระบบรางน้ำ ทิ้งเก่าเกิดการชำรุด มีเศษขยะเศษดินเข้าไปอุดตันภายในรางน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนได้รวมทั้งช่วงนี้ มีฝนตก ทำให้ปริมาณน้ำท่วมขึ้นมาบน พื้นผิวคอนกรีตภายในซอย ทำให้ยากต่อการสัญจร ไปมา ของประชาชน  จากการเข้าตรวจสอบพบว่า สภาพรางน้ำ ทิ้งเดิม เกิดการชำรุดเสียหาย จริง มีเศษดินทับถมเป็นจำนวนมาก และ เนื่องจากรางน้ำเดิมไม่สามารถระบายน้ำเสียได้  จึงทำให้หน้าดิน ต้องอุ้มน้ำไว้ และอาจทำให้พื้นผิวถนนคอนกรีต ทรุดตัวได้ ต่อไปในอนาคต  ทั้งนี้ทางเทศบาล ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไข ขุดเจาะ ถนน เพื่อวาง รางระบายน้ำทิ้งใหม่ เพื่อเชื่อมต่อเข้ารางระบายน้ำทิ้งหลัก พร้อม ทำบ่อพักน้ำ ตามจุดต่างๆภายในซอยรวม 8 บ่อ เพื่อเป็นการชะลอน้ำทิ้งจากชุมชนบ้านเรือน เมื่อแล้วเสร็จ ก็จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนช่วงนี้ ที่กำลังดำเนินการสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563