ชาวตำบลบางพระร่วมใจกันทำบุญ บริจาคสิ่งของ เพื่อไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้ป่วย ที่วัดพระบาทน้ำพุ
ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่านเจ้าคุณอลงกต หรือพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และนาย ปิยะพงษ์ ประเสริฐรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ออกมาร่วมรณรงค์ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ในพื้นที่เขตตำบลบางพระ โดยมีนายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ชาวชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษา ให้การตอนรับ จัดเตรียมสถานที่ ให้กิจกรรมบุญครั่งนี้ ได้มีความสะดวก และใกล้ชิดกับ ท่านเจ้าคุณ อย่างเป็นกันเอง เรียบง่าย ซึ่งการร่วมทำบุญครั่งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้มีจิตเมตตา การมีมนุษยธรรม ต่อผู้ติดเชื้อผู้ และป่วยโรคเอดส์ ให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิต ในสังคม รู้จักการให้โอกาส และ นำข้าวของ เงินทอง ที่ได้จากการรับบิณฑบาตไปเลี้ยงดูเด็กกำพร้า ที่ บิดามารดาได้เสียชีวิต ด้วยโรคเอดส์ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติ  นอกจากนี้การเดินทางมารับ บิณฑบาต ปัจจัย และข้าวของ จาก ประชาชน ที่เลื่อมใส ศรัทธาแล้ว ด้วยตัวท่านเองแล้ว  อีกเป้าหมาย หนึ่งของโครงการ ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ และ ลดความเสี่ยง อัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทย ด้วย โดยสิ่งของร่วมถึงปัจจัยที่ผระชาชน ร่วมกันบริจาค จะถูกนำไปใช้ในโครงการ เพื่อดูแลผู้ป่วย ของทางวัดต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563