โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดงานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม Learning To Love Environment : ACS GO GREEN
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี       รองศาสตราจารย์  ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล   คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศิษย์เก่า ACS รุ่น 4932 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี  อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม  Learning To Love  Environment : ACS GO  GREEN  ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนฉลองครบรอบ 75 ปี ทางฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม วันวิชาการขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  กล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของตน  เปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนการจัดงานในครั้งนี้  มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จำนวน  35  รายการ  มีจำนวนโรงเรียนที่ส่ง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน  จำนวน  46 โรงเรียน นิทรรศการ และ กิจกรรมการเรียนรู้   ในหัวข้อ  LEARNING  TO  LOVE  ENVIRONMENT : ACS  GO  GREEN  โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วม จัดกิจกรรม  จำนวน  30  หน่วยงาน และตลาดนัดการศึกษาต่อและอาชีพ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ  และกิจกรรม workshop จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวนทั้งสิ้น 60 สถาบัน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563