สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ปี62 ระดับประเทศ ปีนี้คว้ามาได้ 2 รางวัล
นายจิระ จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา ให้สัมภาษณ์ว่า ฝ่ายการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ถ้าส่งนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วม การแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อค้นหา ตัวแทนนักเรียน ที่มีความถนัดทางด้านต่างๆทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม ในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ซึ่งทางเทศบาลเมืองศรีราชา ก็ได้ส่งตัวแทนนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชารวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ทำการศึกษา ต่อยอดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาระดับท้องถิ่น ซื้อภายในโครงการนอกจากจะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการแล้ว นาฬิกาเสียเวลาจากผู้มีชื่อเสียงประเทศในแขนกต่างๆมีทักษะการโอกาสทางการศึกษา ตั้งขันทักษะวิชาการนักเรียนทั่วประเทศ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ในส่วน ผลงานการแข่งขัน ที่ทางเทศบาลเมืองศรีราชาส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการปีนี้  รวม 15 รายการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันประเภทคัดลายมือโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมระดับชั้นประถม 4 ถึงปะถม 6 และการแข่งขันประเภทวาดภาพระบายสี  รางวัลชมเชย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563