โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ทำพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน ประดู่แดง เกม ประจำปี 2562
ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน  หรือ ประดู่แดงเกมส์ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคว ามสามัคคีในหมู่คณะเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬาและมารยาทในการชมกีฬาให้แก่นักเรียนรวมทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีโดยการแข่งขันกีฬา  สีในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และ ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๓ จำนวน  , ๖๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๕  การแข่งขันรวม ๙ การแบ่งประเภทกีฬาต่าง ๆ นานาชนิดจำนวนมาก 4 ชนิดคือฟุตบอลลีกและกีฬาอื่น ๆ  และได้จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์เพื่อให้การแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วในการจัดการแข่งขันครั้ง  นี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563