อบต.บ่อวินเปิดการแข่งขัน กีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ บ่อวินเกมส์ ประจำปี 2562ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด
ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสุภาพ อินรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน โดยมีนายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายก อ.บ.ต บ่อวินพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานว่า ภายใต้สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมรวมถึงความเจริญของตำบลบ่อวิน  ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ปัญหาด้านอาชญากรรม และยาเสพติด ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศ ที่คนไทยทุก.คนจะต้องร่วมกันหาทางป้องกัน และ แก้ไขอย่างเร่งด่วน ยาเสพติดนับเป็นบ่อเกิดปัญหาทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และ บ่อวินได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา หมู่บ้านสัมพันธ์  โดยมีประชาชน และเยาวชนจากหมู่บ้านในพื้นที่ขององค์บริหารส่วนตำบลบ่อวิน 4 หมู่บ้าน หมู่3-หมู่4 – หมู่6 – และหมู่7 เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ บ่อวินเกมส์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการแข่งขันฟุตบอลคู่วีไอพี ระหว่างอบต.บ่อวิน กับสภ.บ่อวิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนกับตำรวจ  ซึ่งการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน เป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้ออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ   เพื่อปัญหาความสงบเรียบร้อย ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะช่วยทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์   จิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ชุมชนมีความอบอุ่น  มั่นคงเข้มแข็ง   รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความสงบสุข รวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด  ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563