องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ พันธ์ไม้ ถนนเส้นทางผ่าน อบต.หนองข้างคอกและในพื้นที่
                ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมเปิดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2562  ร่วมกันปลูกต้นไม้ พันธ์ไม้ ถนนเส้นทางผ่าน อบต.หนองข้างคอกและในพื้นที่
                
การจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สวยงามในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกพันธ์ไม้ท้องถิ่นที่ปลูกง่าย มีความทนต่อสภาพอากาศและเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกจึงได้จัดโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้ประชาชน จิตอาสาในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ในวันนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563