โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ                
           ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชานายจิร  จักกะพาก   รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยในพิธีได้มี การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในรอบปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษาได้มีความก้าวหน้าตาม ลำดับ เช่นได้จัดให้มีการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีในสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่รวมทั้งได้มีการจัดวิทยากรนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นโดยในพิธีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยมีลูกเสือเนตรนารีจำนวน 1092 คนและผู้บังคับ กัญชาจำนวน 60 คนเข้าร่วม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563