เทศบาลตำบลบางพระ ร่วมกับสถานศึกษา และชาวชุมชนจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะมหากุศล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักษ์ความสะอาด
นายสมเจตน์ เกตุวัตาถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ให้เกียรติเป็นประธานเดินนำขบวนแห่ กิจกรรม ผ้าป่าขยะมหากุศล ที่ทางเทศบาลร่วทกับหน่วยงาย และสถานศึกษาในตำบลบางพระ จัดขึ้นเริ่มขบวนแห่ จากโรงเรียนรัตนชัยศึกษา ผ่านบ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลบางพระ จนไปถึง บริเวณเรือนวัฒนธรรมชายทะเลบางพระ เพื่อนำ ขยะรีไซเคิล ในประเภทต่างๆ อาทิ ขยะจากถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ขยะจากเศษวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้า กระป๋องน้ำอัดลม และขยะที่สามารครีไซเคิลได้ ไปรวมกันคัดแยก เพื่อนำขยะที่ได้จากกองผ้าป่ามหากุศล ที่ร่วมกิจกรรม ไปขายต่อ เเละนำรายได้กลับคืนไปใช้เป็นเงินสนับสนุนงานสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือคนในชุมชน ต่อไปอาทิ กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในชุมชน ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้คนในชุมชนเกิดความรักและห่วงแหน ในการรักษาความสะอาด และลดปริมาณขยะในชุมชน ภายในขบวนแห่ หน่วยงานต่างๆ ร่วมใจกันตบแต่ง รถนำขบวน และสวมใส่ชุด แฟนซี จากเศษขยะรีไซเคิ่ลในชุมชน พร้อมทั่งยังมีการบรรรยายความรู้ การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากประเภทขยะรีไซเคิล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563