อบต.บ่อวินจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบด้วยการทำ น้ำปลาหวาน กระปิหวาน เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
                 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ อบต.บ่อวิน    นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน. พร้อมด้วย นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ เลขานุการนายก อบต.บ่อวิน ได้ลงมาดู การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ของอบต.บ่อวิน  ซึ่งจัดขึ้นตามนโนบายของนายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัด อบรม และฝึกอาชีพ ตามความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนารายได้ของประชาชน และฝึกอาชีพให้ประชาชนมีความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้าน การประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภครวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า  40 คน
                 
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดประสบการและเทคนิคการฝึกปฏิบัติ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการทำ น้ำปลาหวาน กระปิหวาน  เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563