อบต.หนองข้างคอกจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้มอบให้วัดสวนแก้ว พร้อมฟังธรรมเทศนาจากพระพยอม กลฺยาโณ                ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี นายภิรมย์ อาจวารินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก พร้อมด้วยนายกฤษณะ แจ้งเจริญ รองนายก คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 โดยนิมนต์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาเทศน์ให้กับประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ อบต.หนองข้างคอก  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องปัญหาสังคม ในเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด ปัญหาติดเกมส์ โดยโน้มนำเอาหลักพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับเด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
                 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้นิมนต์พระพยอมมาเทศน์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน และผู้ปกครองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตัวในโรงเรียนและสังคม รวมทั้งชักชวนให้ประชาชนใน อบต.หนองข้างคอกนำสิ่งของที่ชำรุดเสียหายมาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิ่ลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีชาวบ้านได้นำสิ่งของต่างๆ มาร่วมบริจาคกันอย่างมากมาย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563