จิตอาสา บ้านสวนจัดกิจกรรมทำความบริเวณรอบวัด จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                ที่วัดธรรมนิมิตต์ หมู่ 9 ตำบลบ้านสวน เภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ประชาชนจิตอาสา สำนักงานควบคุมความประพฤติจังหวัดชลบุรีนำผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ผู้นำชุมชน  จำนวนรวม 200 คน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               
การจัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ให้สามัคคีกัน ในการร่วมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนทุกภาคส่วน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563