ปปช.จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำคุณธรรมเพื่อลดการทุจริตในองค์กร
 ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.บ่อวิน นายสมเกียรติ ละเลิศ ที่ปรึกษาป.ป.ช.ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำคุณธรรมเพื่อลดการทุจริตเพื่อ เร่งเครื่องยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการจะช่วยลดปัญหาการทุจริต โดยมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตครบทุกแห่งแล้วและกลไกต่อไปคือการติดตามการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำเร็จในการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการให้คำปรึกษาแนวทางในการยกระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งมีส่วนทำให้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในองค์กรของประเทศไทยทั้งนี้มี นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.บ่อวิน เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อวิน และผู้นำท้องถิ่นพื้นที่ตำบลบ่อวินให้ความสนใจจำนวนมากเข้าร่วมโดยมีวิทยากรจากปปช.มาให้ความรู้ในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563