องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเสวนา “ต้นกล้าสานพันธุ์วรรณกรรม”ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่องาน “ดนตรี กวี ศิลป์”
ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรมเสวนา ต้นกล้าสานพันธุ์วรรณกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่องาน ดนตรี กวี ศิลป์โดยมีนักเขียน นักประพันธ์ ชื่อดัง อาทิ คุณสุจิตรา จินตนาเรา เจ้าของนามปากกา ชลาลัยและ เกตุวดีพร้อมด้วยคุณปิยะพร ศักดิ์เกษม เจ้าของผลงาน รากนคราให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง
               
งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สร้างการรับรู้ของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ผ่านกิจกรรมที่หล่ากหลายให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น การจัดงาน ดนตรี กวี ศิลป์ในครั้งนี้ยังได้จัดให้ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานด้านศิลปกรรม ประเภทจิตรกรรม หัวข้อ ด้วยพระบารมี พาประชาร่มเย็นเป็นการประกวดภาพวาด แบ่งเป็น 3 รุ่นคือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา กับ ประชาชนทั่วไปเพื่อชิงเงินรางวัล ท่านใดสนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 18.00 น.ทาง Facebook “ดนตรี กวี ศิลป์ ชลบุรี


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563