ชาวตำบลบางพร ะร่วมกันจัดริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตเทศบาล
 ที่  บริเวณหน้าโรงเรียนรัตนชัยศึกษา นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานพนักงาน ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล และชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 โดยขบวนได้เดินผ่านหน้าตลาดบางพระและแยกกันนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล อาทิ วัดหลวงบางพระ วัดวิเวการาม วัดเขาไม้หน้า เป็นต้นโดยวันเข้าพรรษา  ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศ ไทย โดยในพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้าน และการจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายใน อาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563