รวมพลังอุ่นใจอาสา ภาคตะวันออก เดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักเรียนและชุมชนต้นแบบในพื้นที่จันทบุรี
                ภาคตะวันออก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้มอบหมายให้นาย คทาวุธ สุวรรณฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาคตะวันออก พร้อมด้วยพนักงาน อุ่นใจอาสา ลงพื้นที่เดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรง จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นักเรียนและชุมชนต้นแบบ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
                
ทั้งนี้นายคทาวุธ กล่าวว่า โครงการอุ่นใจอาสา เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญ และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าพนักงานของ เอไอเอส เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะนำความรู้ความสามารถที่สะสมจากการทำงานไปร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรงฯ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส สร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ, โรงเรียนวัดวังจะอ้าย, โรงเรียนวัดขนุน, โรงเรียนมะทาย และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ได้เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งชันโรง ไปถึงขั้นตอนลงมือและทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่

ด้านนายชยุทกฤดิ นนทแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า
กิจกรรมวันนี้จะเน้นการเริ่มปลูกฝังให้แก่เยาวชนที่เป็นนักเรียนต้องแข็งแกร่งภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทางเราต่อเติมให้
ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้จะฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นหนึ่งวันเราทำได้
                
เพื่อสร้างโอกาส ขยายผล สร้างงาน สร้างอาชีพ ตอบโจทย์เรื่องผึ้งชันโรง เลี้ยงแล้วสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและชุมชนในอนาคตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น จากการเรียนรู้วิธีการประกอบรังเลี้ยงผึ้งชันโรงในรูปแบบต่างๆ การสาธิตการแยกขยายพันธุ์ บรรยายสาธิตการต่อรัง สาธิตวิธีการล่อชันโรง ฝึกทักษะการแยกขยายรังและเก็บน้ำผึ้งชันโรง ตลอดจนการฝึกแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
               
สุดท้ายนี้ เอไอเอส ในฐานะ Digital Service Provider เรายังคงยึดมั่นภารกิจที่จะสร้างสรรค์ทำโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องให้อยู่คู่สังคมไทยคทาวุธ กล่าว


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563