โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
                โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (นอกเวลาทำการ) โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้พนักงานที่ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย และสามารถปฎิบัติตามแผนรองรับด้านอัคคีภัย มีความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง และเพื่อมาตรฐานของโครงสร้างอาคารสูง จึงมีการทดสอบระบบสนับสนุนต่อภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัยเพื่อให้พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง
              
   คุณจตุพร แววงาม ผู้อำนวยการดับเพลิงนอกเวลาทำการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ในเวลากลางคืน เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ณ ห้องควบคุมระบบChiler ชั้น 13 อาคาร A และมีเพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุมเนื่องจากอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร และมีบุคลากรจำกัดในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ใช้แผนอพยพโดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563