เทศบาลเมืองบ้านมอบประกาศณียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จำนวน 220 คน
ที่ห้องประชุมยูงรำแพน เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 โดยมีผู้สูงอายุเข้ารับประกาศณียบัตรในครั้งนี้จำนวน 220 คน

การมอบประกาศณียบัตรในครั้งนี้ เนื่องด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้มแข็งต่อเนื่อง และยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ การพัฒนาทักษะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมให้แก่คนอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่า โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและทักษะ โดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองตะโก  สำนักชีนารีย์วงศ์  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ม.9 บ้านสวน และวัดชมภูแก้ว โดยมีวิทยากรจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชลบุรี มาให้ความรู้ตลอด 24 สัปดาห์

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563