ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 ชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการ อบจ.ชลบุรี พัฒนากีฬาเพื่อเด็กพิเศษ ประจำปี 2562
                ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ อบจ.ชลบุรี พัฒนากีฬาเพื่อเด็กพิเศษ ประจำปี 2562 โดยมีนักกีฬาจากศูนย์การศึกษาพิเศษโรงเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เขต 2 เขต 3 และโรงเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี องค์กรคนพิการจังหวัดชลบุรี ชมรมครูการศึกษาพิเศษจังหวัดชลบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 300 คน
                
นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้เด็กพิเศษได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ พัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563