พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
                ที่วัดใหญ่อินทรารามพระอารามหลวง ดร.ฉัตรชัย แนวพญา นายกพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี นายกิตติ พุทธนพ เลขาธิการนายกพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒรธรรมจังหวัดชลบุรี ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 โดยมีผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้จำนวน 24 คน

การจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจริยธรรม ตลอดจนให้ผู้บวชได้ศึกษาพระธรรมวินัย รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้ใจบุญมาร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานกันเป็นจำนวนมากสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563