เทศบาลเมืองบ้านสวน เชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหลือใช้ ในโครงการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
                วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ช่วยกันคัดแยกสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า  ที่ประชาชนนำมาบริจาคเข้าร่วมโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมกับมูลนิธิบ้านสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 พร้อมร่วมฟังธรรมบรรยายโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เวลา 13.00 น.ณ.ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
               
นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน กล่าวว่า เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ร่วมกับมูลนิธิบ้านสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งของเหลือใช้ เสื้อผ้า ตลอดจนสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อมอบให้กับมูลนิธิบ้านสวนแก้วนำไปรีซเคิลนำกลับมาใช้ได้ใหม่  โดยประชาชนสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน หากท่านไม่สามารถนำของมาบริจาคได้ ทางเทศบาลมีรถบริการไปรับของจากบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 038-184555 , 081-3591989
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563