กรมเจ้าท่าติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และพิจารณา ที่จะดำเนินงานต่อไปในอนาคตของท่าเทียบเรือเกาะลอย ศรีราชา
    ที่  ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะติดตามผลการดำเนินงานของกรมเจ้าท่านำโดยนายสิทธิศักดิ์  โพนเงิน  นักวิชาการขนส่งชำนาญการสำนักแผนงานกรมเจ้าท่าได้เข้าพบปะพูดคุยกับนายธานี  รัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 กรมเจ้าท่าในส่วนงานติดตามผลการดำเนินโครงการที่กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีแผนการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครง สร้างพื้นฐานการคมนาคมทางน้ำที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประกอบการพิจารณาพัฒนางานต่างๆที่จะดำเนินงานในอนาคตต่อไป โดยในส่วนของท่าเทียบเรือเกาะลอย ได้ติดตาม ผลการดำเนินงาน ของศาลาพักผู้โดยสาร ท่าเทียบเรือรูปตัวทีโดยทางนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้นำเสนอในเรื่องของการบริหารจัดการที่จะพัฒนาศาลาพักผู้โดยสารโดยอาจทำ ให้เป็นที่จำหน่ายตั๋วมีที่ขายอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศและด้านบนอาจจะมีการแสดงประวัติของเมืองศรีราชา ส่วนอีกอย่างคือการทำ ทุ่นลอยน้ำสำหรับ การขึ้นลง เรือโดยสาร เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย ได้ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกแบบ และนำเสนอกรมเจ้าท่าเพื่อพอจารณาจัดทำงบประมาณในการก่อสร้างลงมาต่อไปและในส่วนของท่าเรือรูปตัว T ที่มีสภาพด้านล่างผุพัง จะขอให้ทางเจ้าถ้าได้เข้าสำรวจความเสียหาย แล้วทำการซ่อมแซมต่อไปเพื่อให้ท่าเทียบเรือมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

สัมภาษณ์  นายธานีรัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563