องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี    นายวิทยา คุณปฃื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างและทำบุญหรือสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทางช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพพูมิอากาศรถมลภาวะเป็นพิษจากคุณและหมอกควันโดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรเช่น ที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียนริมแม่น้ำลำคลอง สองทางทางสาธารณะ อีกครั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องป่าไม้และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำโครงการวันต้นไม้แห่งชาติประจำปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ สำหรับโครงการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คนประกอบด้วย คณะผู้บริหารประธานสภา สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563