โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา

ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จังหวัดชลบุรี นาย อคะเณร ศรีชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรีนนอนุบาลบ้านบางพระ นำคณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา2562 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ปกครองและนักเรียน ได้มีกิจกรรม ร่วมกัน ในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม ของชาวพุทธ ให้สอดคล้องการเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ให้พระพุทธศาสนากล่อมเกลา จิตใจ ให้นักเรียนกลายเป็นคนดี คิดดี กระทำดี ตั่งใจศึกษาเล่าเรียน และสร้างความเป็นสิริมงคล ในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วันวิสาขบูชานั่น สหผระชาชาติ ยกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ของพระพุทธเจ้าสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563