มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดการแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้ที่สมควรจะดำรงตำแหน่ง อธิการบดี คนถัดไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี นำเสนอและตอบคำถามประมาณ        คนละ 30 นาที ซึ่งในการแสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้เชิญประชาคม ให้มีส่วนเข้าร่วมรับฟัง     ในครั่งนี้ การขึ้นนำเสนอวิสัยทัศน์จะเป็นไปตามลำดับการจับสลาก ของผู้ที่ลงสมัครคัดเลือก จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ท่านแรก  อาจารย์จตุพร  อรุณกมลศรี ตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดี  ท่านที่ 2 รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาการแทนอธิการบดี และท่านที่ 3  อาจารย์บัญชา  เวียงสมุทร ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก หลังจากที่เปิดโอกาสให้การแสดงวิสัยทัศน์เรียบร้อยแล้ว ทั่ง3 ท่าน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณานำเสนอ สภามหาวิทยาลัยที่ไม่น้อยกว่า 2 คน และไม่เกิน 3 คน เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะ พิจารณาคัดสรร เลือกผู้สมัครที่สมควร มาดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หาคนเก่งคนดีมานำวิสัยทัศน์มาบริหารงาน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563