เทศบาลตำบลบางพระเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 62 ประเภทงานทั่วไป

ที่เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้แมคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายสัคพัศ แสงฉาย คณะกรรมการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เดินทางมาเป็นคณะกรรมการในการพระเข้ารับการตรวจประเมินองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 62 ประเภทงานทั่วไป
ของทางเทศบาล โดยมีคณะกรรมการชุมชน กลุ่มตัวอย่างประชาชน สาธารณะสุขอำเภอ ผู้นำศาสนา และผู้นำองค์กรสตรี เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นเข้ามาเป็นส่วนร่วมประกอบ ในการประเมิน ครั่งนี้  โดยการประเมิน แบ่งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดองค์กรออกเป็น อาทิ องค์การปกครองท้องถิ่นที่ทีการบริการประชนด้วยใจ

การบริการสาธารณะตรงตามสถาณการณ์และความจำเป็น   องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความปบอดภัย ซื่อสัตย์ สุจริต การตอบสนองแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  ท้องถิ่นที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย การปกครองที่รู้สึกได้ถึงความสุข ซึ่งเทศบาลตำบลบางพระ เคยได้รับโลห์รางวัลจากองค์กรปกครองท้องถิ่น มาแล้ว 2 ครั่ง ในปี 2546 และ ปี2552 ส่วนในปีที่แล้ว ได้รับเพียงใบประกาศผ่านเกณฑ์คัดเลือก พร้อมเงินรางวัลสนับสนุน ให้นำมาใช้อุดหนุนโครงการต่างๆ อีก 300,000 บาทสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563