เทศบาลตำบลบางพระจัดประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมลงบันทึกข้อตกลงการจัดการปัญหาขยะภาพครัวเรือน ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ

ที่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล  หัวหน้าส่วนข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชนตัวแทนภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น ตำบลบางพระ เข้าร่วมการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 กันอย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ เพื่อนำปัญหา ความต้องการของคนในชุมชน สถานศึกษา รวมถึง หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นตำบลบางพระ มาแสดงรายงาน ให้กับทางคณะผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นได้ทราบ เพื่อที่จะได้นำ ปัญหา ความต้องการ ของคนในชุมชน เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ได้รับการแก้ไข ในปีนี้ ซึ่งปัญหาความต้องการ ของคนในชุมชน ส่วนมากจะเป็น ความต้องการ ทางด้านระบบสาธารณูปโภคความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ สร้างอาชีพเสริม ให้ผู้ที่ว่างงานในชุมชน การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาสุนัขจรจัด และเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน อีกทั่ง การแก้ไขปัญหา ขยะ การสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบางพระ ซึ่งในอนาคตตำบลบางพระจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น นั่นก็คือตลาดน้ำ บริเวณคลองห้วยสุครีพ ที่ขณะนี้มีการพัฒนาอยู่ นอกจากนั้นทางคณะผู้บริหารคณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยังร่วมกัน ทำบันทึกข้อตกลง การแก้ไขปัญหาขยะ ในภาคครัวเรือน  ตามหลักประชารัฐ ซึ่งต่อไปนี้ก็จะมีการดำเนินงานอบรมการแก้ไขปัญหาขยะการคัดแยกขยะ ให้คนในชุมชน และจุดทิ้งขยะ จุดคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมารีไซเคิล ในชุมชน อย่างชัดเจน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563