โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล รอบที่ 1

     ที่   อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับวัคซีนมา 3000 โด๊ส  โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรรับการฉีดวัคซีนได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทุกคน เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ทุกคน หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป  โดยสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 21– 24 พฤษภาคมนี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด  ตั้งแต่เวลา 08.00 –15.30 นาฬิกา จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีตามวันและเวลาดังกล่าว และหากรอบนี้วัคซีนหมดก็จะแจ้งให้มาฉีดในรอบถัดไป ต่อไป

สัมภาษณ์  นางวิภา เหลืองวัฒนพงศ์     ผู้ตรวจการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563