องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดการอบรมโครงการ “รักษ์วัฒนธรรม รู้ทันเทคโนโลยี สูงวัยดี ชีวีมีสุข”ให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโคงการ รักษ์วัฒนธรรม รู้ทันเทคโนโลยี สูงวัยดี ชีวีมีสุขโดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีจำนวน 11 อำเภอ จำนวน 267 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มาร่วมอบรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันสู่สังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เนื้อหาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี การถูกล่อลวงการละเมิดกฏหมายโดยขาดความรู้ จากวิทยากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563