วัดหนองปรือประกวดก่อพระเจดีย์ทรายสร้างความสามัคคีในชุมชน ในงาน “สงกรานต์ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย”และมีรำวงย้อนยุคเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์
 ที่วัดหนองปรือ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา  คณะกรรมการของวัดหนองปรือ ได้จัดประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลวันสงกรานต์  ซึ่งจะทำให้คนรู้จักรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกัน   อีกทั้งเป็นการเชิญชวนให้คนร่วมกันทำบุญกุศล  โดยใช้ศาสนาเป็นตัวเชื่อมให้คนรู้จักเสียสละด้วยความเต็มใจ  เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางคณะผู้จัดงาน เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จึงจัดการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย  เพื่อสร้างความสามัคคีของชาวชุมชน ต่างๆในพื้นที่ตำบลบึงและใกล้เคียง  โดยการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายเป็นไปอย่างสนุกสนาน แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ประเพณีที่งดงาม  ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตัดสินเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการประกวด  การประกวดก่อพระเจดีย์ทรายนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชน  ร่วมแรงร่วมใจกันในการตกแต่ง  การนำเอกลักษณ์ของชุมชน ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดเป็นพระเจดีย์ทรายที่มีความสวยงามเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีประเภทความคิดสร้างสรรค์ ประเภทสวยงาม ส่วนในภาคกลางคืนได้จัดให้มีรำวงย้อนยุคเฉลิมฉลองพร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแก่กองพระเจดีย์ทรายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์และประเภทสวยงามซึ่งภายในงานได้มีนายจำนงค์  ไกรคุณศรุต นายผ่อน เกิดผล นายสงกรานต์ ภาชนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน กำนันตำบลบึง เข้าร่วมงานและร่วมมอบรางวัลกองพระเจดีย์ทรายที่ได้รับรางวัล


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563