สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา จัดพิธีรดน้ำ ขอพร อาจารย์ และครูอาวุโส เนื่องในโอกาส เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย
ที่ลานพฤกษา โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบุญส่ง พันธุ์เสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา นำคณะศิษย์เก่า โรงเรียนศรีราชา ที่สำเร็จการศึกษา ไปแล้ว ทุกรุ่นเข้าร่วมงานพิธี รดน้ำ ขอพร อาจารย์ และครูอาวุโส เนื่องในโอกาส  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ มาทุกปี ทั่งนี้เพื่อแสดงถึงความกตัญญู และแสดงมุทิตาจิต แด่ครู ผู้ประสิทธิ ประสาท วิชาความรู้ ความสามารถ ใหลูกศิษย์ สร้างความรัก ความสามัคคี ให้ศิษย์เก่า ทุกรุ่น เกิดการรักสถาบัน นอกจากนั่น นายณรงค์ กิติวงศ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ยังแถลงนโยบาย การจัดการศึกษา การขอรับสนับสนุน จากหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนา สถานศึกษา และรางวัลจากการประกวดโครงการต่างๆ ในปีการศึกษา 62 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ให้กับศิษย์เก่า อาจารย์ และครูอาวุโส ในการสืบสานปฎิฐาน การศึกษา ของโรงเรียนศรีราชา จากรุ่นสู่รุ่น โดยไฮไลทของงานในปีนี้ มีการรวม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน ศรีราชา ตั่งแต่ปี 2527 ถึงปัจจุบัน ทั่งหมด 4 ท่านเข้าร่วมงาน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563