คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา คณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยก่อนเริ่มพิธีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้กล่าวอวยพรให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
     
จากนั้นคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปก่อนการรดน้ำดำหัวขอพรจาก รักษาการผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อีกด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563