อมตะ ซิตี้ ระยอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในวโรกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา
ณ พื้นที่ว่างด้านหน้าโรงไฟฟ้าอมตะบีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) คุณวิบูลย์  กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด  นายพงศ์นรินทร์ นรินทร รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง คุณอัครเรศร์  ชูช่วย กรรมการผู้จัดการบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  ผู้ใหญ่ไชยา  เงินท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.มาบยางพร ผู้แทน อบต.พนานิคม  อบต. บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานในนิคมฯ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการและพนักงานโรงงานภายในนิคมอมตะ ซิตี้ ระยอง กว่า 200 คน ร่วมปลูกพันธุ์กล้าไม้ยืนต้นจำนวน 2,000 ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่นิคมอุตสาหกรรม
                 
 โดย คุณวิบูลย์  กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด  กล่าวว่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เนื่องในวโรกาสอันเป็นมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง มีความตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมก่อนขยายวงกว้างสู่ชุมชนโดยรอบสร้างความสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติโดยการปลูกป่าครั้งนี้เราได้เตรียมกล้าไม้ยืนต้นจำนวน 2,000 ต้นประกอบด้วย ต้นพิกุล ต้นอบเชย ต้นมะพลับ และต้นปีบ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นเหมาะกับสภาพพื้นดินในนิคมอมตะซิตี้ระยองนอกจากนั้นยังมีเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และยั่งยืนรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิคม โรงงาน ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563