เทศบาลตำบลบางพระ เปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ ประจำปี 2562 ให้แก่เยาวชน
    ที่   ศูนย์เยาวชน เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมว่ายน้ำ และการฝึกทักษะด้านว่ายน้ำประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการว่ายน้ำให้แก่เด็กและเยาวชน ชาวตำบลบางพระที่มีพื้นที่ใกล้ทะเล และแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเด็กและเยาวชนชาวบางพระ ควรมีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถเอาตัวรอดในน้ำเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมทั้งสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และยังใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนโดยการว่ายน้ำ แทนการเที่ยวเตร่หรือไปยุ่งกับอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน สานต่อกับการพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ โดยโครงการการฝึกอบรมว่ายน้ำและการฝึกทักษะด้านว่ายน้ำ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยจะทำการฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 คอร์ส ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน และวันที่22เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 10 วัน ต่อคอร์สในช่วงเวลา 16.00 - 17.00 นาฬิกาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563