เปิดเส้นทางใหม่ จุดชมวิวเมืองศรีราชาแบบพาโนรามา บ้าน SR หมู่ 4 บางพระ ตามโครงการ นววิถี OTOP

ที่บ้าน SR หมู่ 4 ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรีนายจำรัสยังอยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบางพระ พาเที่ยวชม จุดชมวิว เมืองศรีราชา แบบพาโนรามา 360 องศา บนยอดเขาฉลาก หลังจากที่หมู่บ้าน SR หมู่ 4 ตำบลบางพระ ได้ยกระดับเป็น หมู่บ้าน นวัตวิถี OTOP พร้อมได้รับเงินสนับสนุน จากทางภาครัฐ จำนวน 250,000 บาท เพื่อมาปรับปรุง ให้เป็นหมู่บ้านนำร่องเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีการปรับปรุง เส้นทางเดินป่าธรรมชาติ ภายในวัดพรหมมาวาส ตำบลบางพระ ที่บนยอดเขาฉลาก ให้กลายเป็นจุดที่ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถขึ้นไปเที่ยวชม ความสวยงาม ของเมืองศรีราชา ในมุมมองต่างๆ แบบ 360 องศา ประกอบกับมีเส้นทางวิ่งเพื่อศึกษาธรรมชาติ และเส้นทางจักรยานวิบากที่สามารปั่น และวิ่ง ได้โดย รอบเขาฉลาก ซึ่งปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายแบบวิ่ง Trail รักการปั่นจักรยานแนว Cross Country กำลังเป็นที่นิยมจึงทำให้มีประชาชนและท่องเที่ยวสนใจและทยอยมาท่องเที่ยวจุดชมวิวหมู่บ้าน sR บนยอดเขาฉลากและทำกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกับคนในครอบครัว เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นคนในหมู่บ้านมีงานทำสามารถนำอาหารและสินค้าโอทอป ที่ทำเองผลิตขึ้นมาขายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวได้ ตอบโจทย์ วัตถุประสงค์ประสงค์โครงการนววิถี OTOP ได้อย่างดี

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563