ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Committee)      ที่ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายมานิต อินเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Committee) ครั้งที่ 1/2562  โดยมีกรรมการจากหน่วยงานท้องถิ่น  รพสต. และตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับนำข้อมูลไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินการต่อไป     ทั้งนี้ ในปี 2562 กนอ. มีเป้าหมายให้นิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการทุกแห่งจะต้องเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และจะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในลักษณะCluster Base เช่น นิคมฯ อากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน นิคมฯ Plastics Park นิคมฯ บริหารจัดการของเสียครบวงจร นิคมฯ SMEs นิคมฯ สื่อบันเทิงครบวงจรนิคมฯ ท่องเที่ยวและบริการ ให้มีการพัฒนาพื้นที่โดยนำแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออกแบบต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ลดการใช้ทรัพยากรและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563