สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ตบเท้าเข้าร่วมงานวิชาการ ยกระดับมาตราฐานความปลอดภัย ในการทำงาน ภาคอุตสาหกรรม

ที่ โรงพยาบาลสมิตเวชศรีราชา ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม และ โรงงานที่ตั่งนิคมอุตสาหกรรม ในเขตอำเภอศรีราชา  ส่งตัวแทนเดินทาง มาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงกา งานวิชาการ มาตรฐานงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการครั้งที่ 1 ประจำปี 2562    เพื่อยกระดับมาตราฐานความปลอดภัย ในการทำงาน ภายใยสถานประกอบการ
ด้วยทางโรงพยาบาล และภาคีเครื่อข่าย มีนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการให้บริการทางคลินิกและงานทางวิชาการด้านอาชีวอนามัยที่เป็นเลิศ เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งต้องการสนับสนุนผู้ที่ทำงานด้านอาชีวอนามัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านอาชีวอนามัยและ    ความปลอดภัย กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  ร่วมทั่งสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในสถานประกอบการของตน เพื่อจะได้นำความรู้หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการจัดวิชาการ ด้านต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการของตนต่อไป ในการดำเนินงาน ภายในมีการจัดเสวนา ทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยด้านอาชีวะอนามัย  การจัดทำ แบบสอบถามการประเมินสุขภาพ การรักษาความเจ็บป่วย และความผิดปกติ ของ พนักงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบการ และการจัดนิทรรศการ สถานการณ์แนวโน้มงานด้านอาชีวอนามัยตั่งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  นิทรรศการให้ความรูป้องกันค่าฝุ่น pm2.5 ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ราวมทั่งการจัดแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยที่ ใช้ในโรงงาน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563