กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา
ที่ ชุมชนดวงมณี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรี เมืองศรีราชา พร้อม เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตามโครงการ เมืองน่าอยู่ โดย ได้มีการ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเศษขยะมูลฝอย ล้างท่อระบายน้ำและในช่วงบ่ายจะได้นำรถดับเพลิง หมาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน หนทาง เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจาย ของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงยังมีการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายทั้งนี้และปรับเปลี่ยนไฟฟ้า ส่องสว่างภายในชุมชน ในดวงที่ชำรุด พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการของคนในแตะชุมชน ที่มีปัญหา ความต้องการ ที่หลากหลายกันไป เพื่อให้ในทุกพื้นที่ของเทศบาลเมืองศรีราชามีความสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและเป็นที่อยู่อาศัย สัตว์มีพิษ และ สัตว์ที่เป็น พาหะ นำโรค ต่างๆ โดยจะลงพื้นที่ไปจนครบทุกชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีราชา

สัมภาษณ์ นายธานีรัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563