อำเภอศรีราชา สรุปยอด ผู้มาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชา มีมากกว่า 41,963 ราย ในเขต 139 ราย
นายนริศ ปาลกะวงศ์ณอยุธยา ปลัดอาวุโสศรีราชาเปิดเผยว่า หลังจากที่ทางอำเภอศรีราชา เปิดให้ ประชาชนมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ที่ 5 อำเภอศรีราชา อ้างอิงข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้สนใจมาลงทะเบียนเลือกตั้ง ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 41,963 คน และผู้ขอใช้สิทธิ์ ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวน 139 คน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกและใน เขตเลือกตั้งที่ 5 จะต้องมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ล่วงหน้า นอกเขตและในเขตเลือกตั้ง  วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 ถึง 17.00 น โดยแบ่งสถานที่ออกเป็นผู้ที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 5 สามารถมา เลือกตั้งได้ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชาหลังเล็ก และ ผู้ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จึงแจ้งมาเพื่อทราบ โดยภาพรวมหน่วยเลือกตั้ง ในเขตอำเภอศรีราชา มีทั้งสิ้น  195 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 166,130 คน  มีผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี จำนวน 25 ราย  ในส่วน ผู้ที่มาขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขต เลือกตั้งที่ 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตของตนเอง ที่ลงทะเบียนไว้อยู่ได้ที่ โทรศัพท์มือถือ Application สมารท์โหวต ของทางสำนักงานกรรมการเลือกตั้ง


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563