องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เปิดโครงการ รณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน บางพระสะอาดชุมชนร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านห้วยกรุตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชนบางพระสะอาด ชุมชนร่วมใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวชุมชนตระหนักถึง ปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อมซึ่งขยะนั้น สร้างปัญหาให้กับท้องถิ่น หากคนในชุมชน ไม่ร่วมกัน ช่วยรักษาความสะอาดก็จะทำให้ชุมชนไม่น่าอยู่อาศัย รกร้าง ไม่น่ามอง อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกทำให้คนในชุมชน เกิดความรักและห่วงแหน ท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งในโครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้นำ ให้ชาวชุมชนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง และสถานที่ราชการ ให้กลับมาสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย พร้อมบรรยายอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ก่อนนำไปทิ้ง อาทิขยะมีพิษ ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลและขยะเปียก เพื่อให้ชาวชุมชนมีความรู้และเข้าใจในการคัดแยกขยะ และให้ทางภาครัฐนำไปกำจัดได้ง่ายขึ้น


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563