คณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภอศรีราชา เปิดโครงการอบรม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ คูหาเลือกตั้ง เพื่อ เตรียมพร้อม ปฏิบัติงาน ในวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต อาทิตย์ที่ 17 นี้

                ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำอำเภอศรีราชา เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดูแลคูหาเลือกตั้งเขต 5 อำเภอศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อม ปฏิบัติงานจริง ในวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขต อำเภอศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ในการดูแลคูหาเลือกตั้ง ในส่วนต่างๆอาทิเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคูหาเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในงานด้านต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นที่โปร่งใส เรียบร้อยสุจริต และเป็นทิศทางเดียวกัน ทั่งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการสับสน ในการ เลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตอำเภอศรีราชา ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง ได้แบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 7 หน่วย ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก จำนวน 7 หน่วย ภาคกลาง 10 หน่วย และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 26 หน่วยโดยจะแบ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ไปตรวจสอบรายชื่อ ตามสีของอาคารเรียน ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เพื่อให้ง่ายและสะดวก ต่อผู้ที่จะมาเลือกตั้ง  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเองนั้น สามารถ ตรวจสอบ รายชื่อตนเอง รายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อพรรคการเมือง ในภูมิลำเนาของตนได้ Application Smart vote ที่ทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เตรียมไว้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563