อำเภอศรีราชา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั่งล่วงหน้า นอก และในเขต ให้ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ในวันที่17 มีนา กันอย่างพร้อมเพรียง
นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสศรีราชาให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนที่ได้มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชาให้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพียงกัน ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ตั่งแต่เวลา 8.00~17.00 น.นี้ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านอกและในเขตพร้อมกันทั่วประเทศ โดยทางอำเภอศรีราชานั้นกำหนดให้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นหน่วยเลือกตั้ง ล่วงหน้านอกและในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชาโดยแนะนำ สำหรับประชาชนที่มาเลือกตั้งนอกหรือในเขตล่วงหน้านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเข้าใจง่ายในคูหาเลือกตั่ง ทางอำเภอศรีราชาได้มีการแบ่งภาคของผู้ที่มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ตามแต่ละสีของอาคารเรียน พร้อมทั้งบอร์ดการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ของแต่ละจังหวัดแต่ละภาค และเจ้าหน้าที่  แต่ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน ผู้ที่ขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ Application Smart vote ของที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำไว้ในโทรศัพท์มือถือ โดยในเขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีราชานั้นมี ผู้มาขอลงทะเบียนแล้วตั้งล่วงหน้านอกกันในเขต จำนวนมากกว่า 41,963 รายและผู้ขอใช้สิทธิ์ ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 5  จำนวน 139 คน หากผู้มาลงทะเบียรเลือกตั่งล่วงหน้า ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ในวันดังกล่าวให้รีบมาแจ้งกับทางอำเภอศรีราชาเพื่อรักษาสิทธิ์ ภายใน 7 วันหลังจากวันทำการเลือกตั้ง  สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ประชนทุกคนจะได้รับบัตรเพียงใบเดียว กาเบอร์เดียวได้ผล 3 อย่าง คือ 1.นำไปคิดคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2.นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนทุกเขตเลือกตั้งของทุกพรรคการเมือง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง และ 3.พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 25 คน จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

สัมภาษณ์ นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณอยุธยา ปลัดอาวุโสศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563