การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์ SMEs ITC ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2ในการผลักดันส่งเสริมการพัฒนา SMEs และ Startup ให้สามารถ ตั้งตัว เติบโต และแข็งแรงได้ในอนาคต
ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ ดร.สมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ SMEs ITC ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 โดยมีกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อวิน และตำบลเขาคันทรง เข้าร่วมงานดังกล่าว     ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ Startup ให้สามารถตั้งตัว เติบโต และแข็งแรง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนา SMEs ซึ่งมีประมาณ 3.1 ล้านรายทั่วประเทศ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริการทางการเงินและการลงทุน การตลาด และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาและสนับสนุน SMEs และ Startup ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC ประจำจังหวัดขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนของพลังประชารัฐ เพื่อให้บริการ สนับสนุนช่วยเหลือและเชื่อมโยงการบริการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ทั้งในและนอกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ SMEs-ITC ในนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ กนอ.จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ/นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้/นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้/นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน/นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง/นิคมอุตสาหกรรมบางชัน/นิคมอุตสาหกรรมบางปู / นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร/ และนิคม     อุตสหากรรมทีเอฟดี ในวันนี้ ศูนย์ SMEs-ITC ณ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2  จังหวัดชลบุรี  ถือเป็นการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบ Co-Working Space การให้บริการห้องประชุมสำหรับนัดหมายพบปะหารือ รวมถึงสามารถใช้พื้นที่เพื่อเป็นสำนักงานขนาดเล็กเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ พร้อมทั้ง มีการให้บริการInternet ความเร็วสูงเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับ  SMEs  และ Startup ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ SMEs และ Startup สามารถเติบโตได้ต่อไปนอกจากนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาSMEs นี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทางนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 ได้ประสานงานร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมฯ ได้แก่ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด, ,บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด  ตลอดจนสถานศึกษา และส่วนราชการในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดันส่งเสริมการพัฒนา SMEs และ Startup ให้สามารถ ตั้งตัว เติบโต และแข็งแรงได้ในอนาคตต่อไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563