โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 2

             ที่ สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ด๊อกเตอร์สุมิตร  เพชราภิรัชต์   นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิด  การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล  “Home Running Day”  ครั้งที่ 2                       โดยมี มาสเตอร์เชิดชัย  ยังให้ผล   ประธานสวัสดิการครู คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “Home Running Day” ครั้งที่ 2 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากร           โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และจัดเป็นประเพณีสืบต่อไป ในการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 เดินการกุศล ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ 1) รุ่นทั่วไปไม่จำกัดเพศ 2) รุ่นครอบครัว 3 คน ประเภทที่ 2  วิ่งมินิมาราธอนการกุศล ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น ได้แก่ 1 รุ่น VIP  2 รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชาย 3 รุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาย      4 รุ่นนักเรียนหญิง   5 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย และ 6 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง  โดยมี เส้นทางการเดิน ภายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางการวิ่ง ภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณค่ายลูกเสือลูโดวีโก โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ในครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 3,000 คน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563