กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ รักษ์โลก ร่วมใช้ถุงผ้า กับไทยออยล์และกรมเจ้าท่า
ที่สะพานท่าเทียบเรือเกาะลอย อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กร และกิจการสัมพันธ์ บริษัทไทยออยล์จำกัด กล่าวต้อนรับ คุณสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นประธาน เปิดโครงการ รักษ์โลก รวมใจ ใช้ถุงผ้า กับไทยออยล์ และกรมเจ้าท่า ปัจจุบัน ขยะพลาสติก ในประเทศไทยมีมากถึง 27 ล้านตันต่อปี และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก ที่น่ากังวลก็คือ ขยะพลาสติกสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ปีละ 50,000 ต่อปี ที่เหลือนำกลับไปกำจัด ด้วยวิธีฝังกลบ และเผาทำลาย บางส่วนตกค้างในสิ่งแวดล้อม แต่ละปี มีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำนวนมาก กลายเป็นแพขยะในทะเลขนาดใหญ่ วิกฤตขยะพลาสติก ยังคงเป็นปัญหารุนแรง ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง ขยะพลาสติกบางประเภท ต้องใช้ระยะเวลาย่อยสลายนานถึง 450 ปี วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ชาวชุมชน ตระหนักถึง ปัญหาขยะจากพวกพลาสติก ที่ตกค้างอยู่ทะเล ศึกษาหาแนวทาง การลดใช้พลาสติก และ สนับสนุน ให้ประชาชน เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน การใช้ถุงผ้านั้น จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกของประเทศได้ลงอย่างมากภายในโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาบนเวที เรื่องปัญหาและผล กระทบของขยะพลาสติก นิทรรศการให้ความรู้ เรื่องปัญหา และผลกระทบ ของพลาสติก นิทรรศการ  การให้ความรู้ ความปลอดภัย ของการเดินเรือโดยกรมเจ้าท่า การแสดงศักยภาพ เรือตรวจการณ์ ของกรมเจ้าท่า และกิจกรรม แจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563