สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาเปิดงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีราชา 4.0 ขานรับนโยบายภาครัฐ ก้าวสู่สังคม ดิจิทัล
ที่ศาลประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดงานโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอศรีราชา 4.0  นิทรรศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนชน ก้าวสู่สังคมดิจิทัล ขานรับนโยบายภาครัฐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ไทยแลนด์  4.0 ที่ข้อมูลข่าวสาร สามารถส่งต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะข้อมูลทางสุขภาพ ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต นำการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ผนวกกับการทำงานด้านสุขภาพของสมาชิก อสม. จะสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทาง อาทิ การส่งสารเฝ้าระวังโรคระบาด  การช่วยเหลือผู้ป่วย ร่วมทั้งการปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในท้องถิ่นของตนเอง  ภายในโครงการในมีการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ ในเชิงภาคปฏิบัติ เป็นฐานต่าง ๆ ให้สมาชิก อสม. ได้ร่วมกิจกรรม อาทิ กิจกรรมเชิญชวน ลดละเลิก บุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน   ฐานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เด็กสูง ดี สมส่วนฝันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย  ฐานกิจกรรมควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก และวัณโรค  และฐานพัฒนาศักยภาพ ความรู้รอบตัว ให้เหมาะสมกับเป็น    อสม.   4.0   นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามข้อตกลง จากตัวแทน สมาชิก อสม. อำเภอศรีราชาเจ้าส่าการเป็น อสม. 4.0 ก้าวสู่สังคม ดิจิทัล และ มอบประกาศนียบัตรให้ คนในชุมชน ที่เข้าโครงการ และสามารถ เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563