ชาวบ้าน ม.4 ตำบลบ่อวิน ยกมือเป็นเอกฉันท์ไม่อยากให้อบต.เขาคันทรง ต่อสัญญารับใบอนุญาตจัดเก็บขยะแบบฝังกลบกับทางบริษัทคลีนซิตี้ เนื่องจากก่อมลภาวะ
ที่ศาลาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายพิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร ปลัดอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานในการลงมติในการต่อสัญญารับใบอนุญาตการจัดเก็บขยะครัวเรือนแบบฝังกลบ โดยมี เจ้าหน้าที่ทหารคสช. นายศักดิ์ชัย อำไพวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้านม.6 นายดิสยพงษ์ จิตต์รัตนธรรม ประธานที่ปรึกษาชุมชนบ้านพันเสด็จใน และนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง และประชาชนในพื้นที่ หมู่4และหมู่.7  ตำบลบ่อวิน บางส่วน และหมู่5 และหมู่ 10 ต.เขาคันทรง บางส่วน จำนวน180ราย ได้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้าน  ต.บ่อวิน ต.เขาคันทรง ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแกไขหรือหยุดทำการฝังกลบบ่อขยะ โดยมีนายศุภนันท์  ฤทธิ์ไพโรจน์ กรรมการบริษัทคลีนซิตี้ จำกัด ม.5 ต.เขาคันทรง พร้อมด้วยทีมงานได้นำเอกสารในการทำงานในรอบ1เดือนที่ผ่านมา ซึ่งนายศุภนันท์ ได้ชี้แจงว่าทางบริษัทนั้น ได้มีการแก้ไขตามวาระที่มีการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยโครงการได้ดำเนินการกลบดินบ่อขยะทั้ง2บ่อเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนน้ำเสียที่รั่วเข้ามายังพื้นที่ของชาวบ้านทางบริษัทก็ได้แก้ไขโดยทำคันดินให้ใหม่  นอกจากนี้แล้วในการบำบัดน้ำเสียทางบริษัทก็ได้นำเครื่องกังหันตีน้ำเข้ามายังโครงการจำนวน3ตัว และสั่งเพิ่มอีก6ตัว เพื่อนำน้ำดังกล่าวมารดน้ำต้นไม้และรดพืชทางการเกษตร รวมไปถึงนำน้ำไปตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานที่มีความชำนาญ

ทางบริษัทได้จัดตั้งกลุ่มไลน์โดยเชิญกลุ่มผู้นำชุมชนเข้าร่วมเพื่อรับฟังความเดือดร้อนจากชุมชนเรื่องกลิ่นเหม็น ทางบริษัทก็จะได้รีบดำเนินการ เพิ่มความเข้มข้นของ EM ที่ใช้ในการฉีดพ่นบริเวณกองขยะทันที โดยมาวันนี้ทางบริษัทจึงได้จัดเวทีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและปรึกษาหารือ รวมไปถึงมีการให้ประชาชนยกมือ ในการรับต่อสัญญาหรือไม่ให้ทางอบต.เขาคันทรง ต่อสัญญาอีก เพื่อให้ทางอบต.เขาคันทรงนำไปพิจารณา โดยประชาชนกว่า100คนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน ไม่อยากให้ทางอบต.เขาคันทรง อนุญาตต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ใกล้หมดสัญญาภายในเดือนนี้แล้ว ทางด้านนายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง กล่าวว่า ทั้งนี้ตนเองก็อยากจะให้ประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงมติครั้งนี้ ได้มีความเข้าใจว่า ตนเองและทีมกฎหมายก็ต้องนำไปพิจารณา ในการตัดสินใจเนื่องจากที่ผ่าน ทางบริษัทคลีน ซิตี้ จำกัดนั้นก็ได้ทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนที่ผ่านมาโดยมีทั้ง ตัวแทนสิ่งแวดล้อม ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ทหารคสช. กอ.รมน.ก็ได้พิจารณา และตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขแล้ว ซึ่งถ้าตนเองไม่ต่อสัญญาในครั้ง นี้ขยะ และน้ำเสีย ที่ยังคงตกค้างอยู่ อาจจะทำให้ประชาชนได้รับเดือดร้อน จึงอยากให้ประชาชนมีความเข้าใจและให้โอกาสขณะทำงานของคลีนซิตี้ ที่ได้ดำเนินการแก้ไข เพื่อลดปัญญาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563