โรงเรียนดาราสมุทร จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ห้องประชุมปรีชาญาณ 1 อาคารศูนย์ สรรพปัญญา  โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชาจังหวัดชลบุรี บาทหลวงยอด เสนารักษ์อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทางโรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ความอุตสาหะวิริยะ มานะบากบั่น ของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษา เป็นคนดีคนเก่ง เป็นอนาคตของชาติ  แล้วจะนำความรู้  ความสามารถ ในโรงเรียนที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจำวัน และการศึกษา ในระดับชั้นที่สูงต่อไป โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ในชั้นเรียน รู้สึกภาคภูมิใจ ในสถานศึกษา ให้รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอน และปลูกจิตสำนึก ให้เป็นคนดีของสังคม สำหรับนักเรียนชั้นประถมประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาในปีนี้นั้น ถือเป็นศิษย์รุ่นที่ 60 จำนวน 304 คน และ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะศึกษาปีนี้นั้นถือเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 36 จำนวน 2 4 2 คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563