เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นาย  สมเจตน์   เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สว.ไม่ลื่นไม่ล้มไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยเทศบาลตำบลบางพระได้ เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพร่างกาย และได้ทำกิจกรรมต่างๆ  ถึงได้ จัดโครงการ ดังกล่าวขึ้น
    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่าง ผู้สูงอายุด้วยกัน โดยมีการ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือด และหนทางสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข โดยมีนางสาวสุพรรณีใจดี  หัวหน้าศูนย์ เวชศาสตร์ อายุรวัฒน์โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563